SEKRETARIAT

Sekretariatet i Åsane Cup er åpent under hele turneringen, kontaktinfo på hjemmesiden: www.aasanecup.no

 
KLASSEINNDELING
 • Gutter / Jenter 13
 • Gutter / Jenter 14
 • Gutter / Jenter 15
 • Gutter / Jenter 16
 • Gutter / Jenter 19

Dersom det til noen av klassene  blir lav påmelding, kan klasser utgå, evt. slås sammen for å sikre gjennomføring.

 

TURNERINGSOPPSETT

Lagene er i hovedsak satt opp i puljer med 4 lag i hver pulje.
Alle lag spiller minimum 3 kamper, de to beste lagene i hver pulje går videre til sluttspill.

 • Gutter / Jenter 13 spiller 9’er fotball, spilletid 2×25 minutter
 • Alle øvrige lag spiller 11’er fotball, spilletid 2x 25 minutter
 
REGISTRERING AV DELTAKERLAG

Alle lag skal i god tid sjekke inn og registrere spillerne som  laget skal benytte i hele turneringen, dette gjøres digitalt i Profixio.
Det er kun tillatt å benytte spillere som er innregistrert på laget i Profixio minst 10 min. før lagets første kampstart.
Laglistene skal inneholde fullt navn og fødselsår på spillerne, samt trener/lagleder.
Lagleder er ansvarlig for at samtlige spillere er spilleberettiget for det laget/klubben de representerer.
Hvert lag skal ha minst en(1) voksen lagleder/trener tilstede så lenge laget spiller kamper.
Hvert lag kan ha inntil 18 spillere i troppen.

 
KAMPGJENNOMFØRING

Laget som står først i programmet tar avspark og holder godkjent ball. Laget som står først i programmet har ansvar for å unngå draktlikhet og skal eventuelt skifte eller benytte overtrekk. Lagene har selv ansvar for å skaffe overtrekk ved draktlikhet. Lagene må være på plass på banen senest 10 minutter før kampstart. Lag som ikke møter til rett tid kan bli diskvalifisert fra turneringen.

 
PREMIERING

I alle klassene spilles det med sluttspill, det vil bli utdelt pokal til lagene som kommer til finalen(1. og 2. premie).

 
KAMPREGLEMENT

NFFs regler og retningslinjer for ungdomsfotball gjelder dersom ikke annet er nevnt her.

NFFs Advarsels- og utvisningsreglement gjelder med nødvendige tilpasninger:

Utvist spiller eller spiller med 2 advarsler totalt i turneringen(G/J 19) må stå over en kamp. Videre må spiller stå over en kamp for hver ytterligere advarsel. Jury har anledning til å utvide karantene dersom det anses å være grunnlag for dette.

Soningen skal alltid finne sted i førstkommende cupkamp for samme lag.

Det er lagleders ansvar at dette følges opp, og overtredelse vil medføre diskvalifikasjon.

 
SPILLERBERETTIGELSE

Turneringen følger de regler og retningslinjer som av NFF er satt opp når det gjelder alder og klasseinndeling.

Spillere kan bare delta på ett lag i samme klasse, og spillere må være gyldig medlem  av den klubb de deltar for.

Turneringen følger NFF sine retningslinjer for benyttelse av overårige spillere (§ 2-3 og § 2-4). Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel, og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere, uansett turnering.

Forutsetningen for en slik benyttelse er at klubben ikke stiller lag i spillerens egen aldersklasse eller at det foreligger en dispensasjon fra NFFH på bruken av spilleren.

Det må uansett søkes skriftlig til turneringsledelsen i god tid før turneringsstart, og skriftlig dispensasjon fra NFFH skal i den forbindelses fremvises turneringsledelse uten oppfordring. Denne dispensasjonen må også medbringes slik at den kan fremvises motstanderlag.

Alle spillere må være registrert spilleberettiget for den klubben de skal representere, bruk av gjestespillere tillates ikke.

 
SLUTTSPILL

Ved poenglikhet i gruppespill mellom flere lag avgjøres plassering etter følgende kriterier/rekkefølge:

 1. Målforskjell
 2. Flest scorede mål
 3. Innbyrdes oppgjør.
 4. Ved fortsatt likhet avgjøres plassering ved myntkast i sekretariatet.

De to beste lagene i hver pulje går videre til sluttspill.

Dersom lag trekker seg før turneringens start spilles øvrige kamper i h.h.t. oppsett. Dersom lag ikke møter presis til kampstart i en enkelt kamp får motstander 3 poeng og resultatet settes til 3-0, med mindre lagene blir enige om at kampen skal spilles med forkortet tid. Dersom laget unnlater å møte presis til mer enn en kamp anses laget som trukket og lagets øvrige spilte kamper annulleres.

For kåring av vinner i sluttspillkamper gjelder følgende:

 1. Ved uavgjort resultat i kamper til og med semifinale teller antall hjørnespark.
 2. Ved fortsatt likhet avgjøres kampen ved straffesparkkonkurranse (3 straffer).
 3. Ved fortsatt likhet skal det tas ett og ett straffe til en vinner er kåret.

Ved uavgjort resultat i finale avgjøres kampen ved:

 1. Ekstraomganger 2×5 min.
 2. Ved fortsatt uavgjort resultat avgjøres kampen ved straffesparkkonkurranse (3 straffer)
 3. Ved fortsatt likhet skal det tas ett og ett straffe til en vinner er kåret.
 
PROTESTER

En protest må være levert skriftlig eller via SMS XXXXXXXX til sekretariatet senest 30 minutter etter at kampen er ferdig spilt. Sammen med protest leveres protestgebyr på 300 kr. VIPPS 921814 Dersom protesten tas til følge blir gebyret tilbakebetalt.

Det lag som ønsker å nedlegge protest pålegges å varsle dommer og motstander umiddelbart etter kampslutt.

Protesten avgjøres av en jury som oppnevnes av turneringsledelsen, og  avgjørelsen kan ikke ankes.

Generelle spørsmål: [email protected]